Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή

Α΄ Λυκείου
Β΄ Λυκείου
Γ΄ Λυκείου

Α΄ ΕΠΑΛ
Β΄ ΕΠΑΛ
Γ΄ ΕΠΑΛ
Πηγή: Ψηφιακό σχολείο, digitalschool.minedu.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου