Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Χρήσιμοι διαδικτυακοί τόποι για το μάθημα της Έκθεσης

Είναι πολύ σημαντικό για τη διεύρυνση του λεξιλογίου,των πνευματικών οριζόντων  και την ανάπτυξη της κρίσης των μαθητών που καλούνται να αναπτύξουν τις απόψεις τους σε εκθέσεις ιδεών να έχουν σπουδαία αναγνώσματα, όπως είναι τα δοκίμια του Ε.Π. Παπανούτσου, τα άρθρα του Σ. Καργάκου και άλλων διανοητών και φιλοσόφων της εποχής μας
     Παρακάτω παρατίθενται διευθύνσεις που εξυπηρετούν το στόχο αυτό.  Αξιοποιήστε τις!