Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Η σειρα προτιμήσεων να αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες των υποψηφίων

Με βάση τον κανονισμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων η επιλογή των εισαγομένων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων για κάθε τμήμα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις ισοβαθμίας;

Σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό, σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.

Αν υπάρχει ισοβαθμία και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, τότε προηγείται εκείνος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου Επιστημονικού Πεδίου.

Αν και πάλι προκύπτει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμήσαντες.

Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο κατά σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή. Σ αυτή την περίπτωση προηγείται εκείνος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί αναγκαστικά σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για τον λόγο αυτό η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και να μην προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου χρόνου.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Μηχανογραφικό 2010

Πατήστε εδώ

Για να θυμηθούν οι παλιοι..κ να μάθουν οι νέοι..''ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ''


l.
Regina rosas amat.-Agricola silvam et umbram silvarum amat.-
Femina agricolae (δτκ.) cenam parat.- Agricola feminam laudat.-
Αgricolas Graeciae industria ornat.- Filiae agricolarum mensam
coronis (1) ornant.- Feminae deam Vestam adorant et aram deae rosis
(1) ornant.- Bestiae in (2) silvis habitant.- Aquilae bestias silvarum
captant; aquilae etiam (3) gallinis (δτκ.) insidias parant.
2.
Dum (1) spiro, spero.- Quid (2) paras, filia ? «Paro cenam agricolis
(δτκ.)».- Patriam amãmus, dum (1) spiramus; incolae Graeciae
patriam amant.- Nautae (3), quid (2) apportãtis? «Divitias patriae
(δτκ.) apportamus».- Quid (2) ex (4) fenestra casae spectatis, puellae?
«Exspectamus aviam.

Πανελλήνιες-ειδικά μαθήματα

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 15.30 μ.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός του Ελεύθερου Σχεδίου, του Γραμμικού Σχεδίου και του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για τα οποία πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 10.30 π.μ .

Ενημερωτικό φυλλάδιο-Γενικό Λύκειο-Σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση

Πατήστε εδώ

Σημασία γραπτού βαθμού στις εξετάσεις


Καθοριστική σημασία για τους χιλιάδες υποψήφιους έχει ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Όπως αναφέρουν Τα Νέα (3/12/2009), ο γραπτός βαθμός είναι αυτός που «κανονίζει» τελικά και εκ των υστέρων την κίνηση της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Από αυτή την άποψη η γραπτή επίδοση των υποψηφίων έχει μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Βαθμολογια πανελληνιων

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων στα λύκεια αναμένεται να γίνει στις επτά Ιουλίου

Υπολογισμός μορίων


Πατήστε εδώ για να υπολογίσετε τα μόρια .

Εκφράσεις της αρχαίας ελληνικής κ.α. σε εκθέσεις ιδεών

Ακολουθούν φράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές στον πρόλογο ή στον επίλογο των σχολικών εκθέσεων τους, ακόμα και στον τίτλο, εφόσον πρόκειται για άρθρο:
  • αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων (πάντοτε να αριστεύεις και να διακρίνεσαι από όλους τους άλλους, Ομήρου Ιλιάδα)

Αλλαγές στο μηχανογραφικο

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009-2010

Αθήνα 04 Μαρτίου 2010
Δελτίο Τύπου
Μεταβολές στο μηχανογραφικό δελτίο των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄)
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄) που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι, περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr.

Λήξη της αποχής των βαθμολογητών

Έληξε η αποχή των βαθμολογητών...
Οι πίνακες με τη βαθμολογία των υποψηφίων εκτιμάται πως θα αναρτηθούν στις αρχές Ιουλίου। Καθυστέρηση θα σημειωθεί και στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, αλλά και στην ανακοίνωση των βάσεων...

Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα....

Σε σχολικές διατριβές και εργαστηριακές ασκήσεις θα επιδίδονται κατά τα ερχόμενα σχολικά έτη οι μαθητές των δημόσιων λυκείων, καθώς οι ερευνητικές εργασίες σε κάθε μάθημα και οι εργαστηριακές ασκήσεις στις Φυσικές Επιστήμες πρόκειται να...
ενταχθούν στο πρόγραμμα όπως γίνεται στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία.