Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Μελετάω σωστά;;;

Παρακάτω παρατίθενται άρθρα από ψυχολόγους και εφημερίδες σχετικά με το σωστό τρόπο μελέτης, τη διατήρηση ισορροπίας ψυχής και σώματος και την αποβολή του άγχους που συνοδεύει την προετοιμασία για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Το σημαντικότερο είναι οι επιλογές σας να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές σας επιθυμίες.....

Αξιολόγηση φιλολογικών μαθημάτων στην Α΄ Λυκείου

Από την Εκπαιδευτική Κλίμακα, www.edu.klimaka.gr
 Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε το απόσπασμα