Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Προπαγάνδα - βίντεο

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια&Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, ομιλήτρια: Γραμματικάκη Ελευθερία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Λυσίας, παράγραφοι 4-5


3.  πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συµφορᾶς:  Σε ποιο ιστορικό γεγονός
αναφέρεται ο Μαντίθεος και γιατί το αποκαλεί συµφορά;

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Λυσίας, Προοίμιο παράγραφοι 1-3


Οι ερωτήσεις προέρχονται από τη σελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας στη διεύθυνση www.kee.gr

1.  χάριν εἶχον: Ποια εντύπωση επιθυµεί να δηµιουργήσει ο οµιλητής;
2.  ἡγοῦµαι γὰρ Ö αἰτίους: Τι παράδοξο υπάρχει στη φράση αυτή

12.  Ποια πιστεύετε πως ήταν η ψυχολογική κατάσταση του Μαντιθέου,
όταν αρχίζει να εκφωνεί το λόγο του;