Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένων των Λατινικών από το βιβλίο της Γ' Λυκείου

Κείμενο21
1.       pro quo immensam pecuniam acceperunt: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση κρίσης, προσδιοριστική στο Capitolium.  Eισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quo (εμπρόθετη εισαγωγή) και εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει πραγματικό γεγονός.

Δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένων του βιβλίου της Β΄ Λυκείου των Λατινικών, όπως είναι αναρτημένες στη σελίδα study4exams.gr

Κείμενο 3
1.      1.  quae incolis nocet: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στη λέξη beluam της κύριας στην οποία λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός. Εκφέρεται με οριστική (nocet: οριστική ενεστώτα) και δηλώνει το πραγματικό γεγονός.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Γυναίκα;;;Γιατί;;

                 Γιατί; Γιατί να επιλέξεις να γεννηθείς γυναίκα σήμερα; Και γιατί όχι; Μήπως εν έτει 2016 δεν έχουν βρεθεί αποτελεσματικές και δίκαιες λύσεις σε όλα τα ρατσιστικά και φαλλοκρατικά ζητήματα που βασίλευαν μέχρι τον προηγούμενο αιώνα;