Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών-Ύλη Αρχαίων ΕλληνικώνΔιδακτέα Ύλη: Θα διδάσκεται ο Λυσίας 1 ώρα την εβδομάδα. 2 ώρες θα διδάσκεται το άγνωστο
Από το σχολικό βιβλίο θα διδαχθούν:
α) Εισαγωγή: 1. Η ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα: Α΄.
Η φυσική ρητορεία· Β΄.
Η γέννηση της συστηματικής ρητορείας· Γ΄. Ρητορεία και σοφιστική· Ε΄.
Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου· και ΣΤ΄.

Τα μέρη του ρητορικού λόγου.
2. Ο Βίος του Λυσία· Tο έργο του Λυσία· και
Η αξία του έργου.
3. Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου. ΕισαγωγP.
β) Κείμενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου
Ο λόγος θα διδαχθεί ολόκληρος επί μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους,
με ρυθμό 8−10 στίχων ανά διδακτική ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κειμένου θα διατεθεί χρόνος για τη συνολική θεώρηση του λόγου, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων (τύπου project) μπορεί να εκπονηθούν και να παρουσιασθούν στην τάξη σχετικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, ή να υλοποιηθούν σχετικές δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου