Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Αλλαγές στο μηχανογραφικό για το 2011

Από το www.kesyp-thessaly.gr
Σας υπενθυμίζεται ή με αρ. πρωτ. Φ253/42440/Β6 (ΦΕΚ 546Β΄/29-4-2010)
Υπουργική Απόφαση, η οποία ρυθμίζει τη λειτουργία, μετονομασία ή ένταξη σε
επιστημονικά πεδία Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τη λειτουργία νέας

Στρατιωτικής Σχολής και νέου Τμήματος της Σχολής Ικάρων. Επίσης η ως άνω
απόφαση προβλέπει τα εξής:
Α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το Τμήμα «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ»
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαγράφεται από τις Σχολές και τα Τμήματα του 2ου
επιστημονικού πεδίου και παραμένει μόνο στα Τμήματα του 4ου επιστημονικού
πεδίου.
Β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 τα Τμήματα των ΤΕΙ:
• «Ζωικής Παραγωγής Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα)»
• «Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης»
• «Ζωικής Παραγωγής Λάρισας»
• «Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου (με έδρα την Άρτα)»
διαγράφονται από τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 4ου επιστημονικού πεδίου,
προστίθενται στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 3ου επιστημονικού πεδίου και
παραμένουν ενταγμένα στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 2ου επιστημονικού πεδίου.
[Φ.251/51171/B6/7-5-2010 ]

Ακόμα τα εξής:
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποίησε ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. Φ253/42440/Β6 (ΦΕΚ 546Β΄/29-4-2010) Υπουργική Απόφαση, η οποία ρυθμίζει τη λειτουργία, μετονομασία ή ένταξη σε επιστημονικά πεδία Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τη λειτουργία νέας Στρατιωτικής Σχολής και νέου Τμήματος της Σχολής Ικάρων. Επίσης η ως άνω απόφαση προβλέπει τα εξής:
Α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 το Τμήμα «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαγράφεται από τις Σχολές και τα Τμήματα του 2ου επιστημονικού πεδίου και παραμένει μόνο στα Τμήματα του 4ου επιστημονικού πεδίου.
Β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 τα Τμήματα των ΤΕΙ:
•    «Ζωικής Παραγωγής Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα)»
•    «Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης»
•    «Ζωικής Παραγωγής Λάρισας»
•    «Ζωικής Παραγωγής Ηπείρου (με έδρα την Άρτα)»
διαγράφονται από τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 4ου επιστημονικού πεδίου, προστίθενται στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 3ου επιστημονικού πεδίου και παραμένουν ενταγμένα στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. του 2ου επιστημονικού πεδίου.
Γ) Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι το μήνα Σεπτέμβριο, ο διευθυντής κάθε Γενικού Λυκείου καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζομένου θα μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Την ως άνω απόφαση μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να την προωθήσετε στους Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Δ/ντές Ημερήσιων & Εσπερινών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων τους τη νομοθεσία που αποστέλλουμε και να ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές της Β΄ τάξης Ημερήσιου Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου, καθώς επίσης τους τελειοφοίτους μαθητές των Λυκείων τους για το περιεχόμενο της με αρ. πρωτ. Φ253/42440/Β6 (ΦΕΚ 546Β΄/29-4-2010) Υπουργικής Απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου