Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Η σειρα προτιμήσεων να αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες των υποψηφίων

Με βάση τον κανονισμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων η επιλογή των εισαγομένων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων για κάθε τμήμα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις ισοβαθμίας;

Σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό, σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.

Αν υπάρχει ισοβαθμία και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, τότε προηγείται εκείνος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου Επιστημονικού Πεδίου.

Αν και πάλι προκύπτει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμήσαντες.

Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο κατά σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή. Σ αυτή την περίπτωση προηγείται εκείνος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί αναγκαστικά σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για τον λόγο αυτό η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και να μην προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου χρόνου.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου