Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Για να θυμηθούν οι παλιοι..κ να μάθουν οι νέοι..''ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΞΑΤΑΞΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ''


l.
Regina rosas amat.-Agricola silvam et umbram silvarum amat.-
Femina agricolae (δτκ.) cenam parat.- Agricola feminam laudat.-
Αgricolas Graeciae industria ornat.- Filiae agricolarum mensam
coronis (1) ornant.- Feminae deam Vestam adorant et aram deae rosis
(1) ornant.- Bestiae in (2) silvis habitant.- Aquilae bestias silvarum
captant; aquilae etiam (3) gallinis (δτκ.) insidias parant.
2.
Dum (1) spiro, spero.- Quid (2) paras, filia ? «Paro cenam agricolis
(δτκ.)».- Patriam amãmus, dum (1) spiramus; incolae Graeciae
patriam amant.- Nautae (3), quid (2) apportãtis? «Divitias patriae
(δτκ.) apportamus».- Quid (2) ex (4) fenestra casae spectatis, puellae?
«Exspectamus aviam.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου