Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Εισαγωγή σε σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα

1.Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ιταλικών)
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ισπανικών)

Ξένων Γλωσσών και Φιλολογία (Αγγλικών, Γαλλικών) Παν/μίου Κύπρου
Ξένων Γλωσσών Μετάφρ. & Διερ/νείας Ιονίου Παν/μίου (ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού)
Για κάθε μία από τις παραπάνω σχολές που θα δηλωθεί στο μηχανογραφικό δελτίο απαιτείται η εξέταση στο αντίστοιχο μάθημα Ξένης Γλώσσας.
Ο βαθμός προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του μαθήματος με το συντελεστή μαθήματος 2 (βαθμός * 2)


2 Ξένων Γλωσσών Μεταφρ. & Διερ/νείας Ιουνίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας)
Χρειάζεται η εξέταση σε δύο (02) μαθήματα Ξένης Γλώσσας, τα οποία επιλέγονται από τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά.
Υπολογίζουμε το Μέσο Όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων και τον πολλαπλασιάζουμε με το συντελεστή του μαθήματος που είναι το 2.

3.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων
Φωτογραφίας
Διακοσμητικής
Τεχν. Γραφικών Τεχνών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
Απαιτείται η εξέταση σε δύο μαθήματα τα οποία είναι το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ και το ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ο βαθμός προκύπτει από το Μέσο Όρο των βαθμών των δύο μαθημάτων, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του μαθήματος που είναι το 2.

4.Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Παντείο και Πειραιά)
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)
Τουριστικών Επιχειρήσεων (σχολές ΤΕΙ)
Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης)
Εξετάζεται μία ξένη γλώσσα από την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική ή την Ιταλική.
Προκύπτει από το βαθμό στην ξένη γλώσσα ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του μαθήματος που είναι το 1.

5.Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
Χρειάζεται η εξέταση σε τρία αγωνίσματα.
Προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών στα τρία αγωνίσματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεταιμε το συντελεστή 2.

6.Μουδικής Σπουδών
Μουδικής Επιστήμης και Τέχνης
Χρειάζεται η εξέταση σε δύο μαθήματα, τα οποία είναι η ΑΡΜΟΝΙΑ και η ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
Προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών στα δύο μαθήματα, ο οποίος πολλαπλασιάζεταιμε το συντελεστή 2.

7.Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιά
Τούρκικων Σπουδών Παν/μίου Κύπρου
Εξετάζεται μόνο η Αγγλική Γλώσσα ως ειδικό μάθημα.
Προκύπτει από το βαθμό στην ξένη γλώσσα, το οποίο έχει συντελεστή 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου