Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

tips για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού


Πολύ μεγάλες αυξομειώσεις είναι δυνατόν να παρατηρηθούν στις βάσεις των σχολών, γι' αυτό πρέπει να δηλώνονται σχολές με μεγαλύτερη ή μικρότερη βάση από το σύνολο των μορίων του υποψηφίου.


Απαιτείται προσεκτική διερεύνηση των επαγγελατικών δυνατοτήτων που προσφέρει κάθε σχολή, καθώς σχολές με παραπλήσιο όνομα προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Σχολές που υπάρχουν και στα δύο πεδία πρέπει να δηλώνονται από το πεδίο που δίνει τα περισσότερα μόρια.

Μην υποτιμάτε τα ΤΕΙ! Αρκετά από αυτά έχουν πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές. Επιπλέον, τα ΤΕΙ κινούνται ανοδικά με σκοπό, αν όχι την ταύτιση τους με τα Πανεπιστήμια, την προσέγγιση των δυνατοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης, τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων Πανεπιστημίων αλλά των μορίων εισαγωγής!!!

Στο μηχανογραφιό υπάρχουν επιλογές για όλα τα ''βαθμολογικά βαλάντια''...μην απογοητεύεστε αν δεν επιτύχατε τον προσδοκώμενο αριθμό μορίων, αλλά μελετήστε καλύτερα τις προοπτικές των σχολών που σας ενδιαφέρουν και είναι πιο πάνω, κοντά και πιο χαμηλά από τον αριθμό μορίων που συγκεντρώσατε.

Να θυμάστε! Η επιλογή των σχολών να γίνεται με κριτήριο τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις σας και σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται σε προηγούμενο άρθρο στο ''Φωνήεν'' σχετικό με το μηχανογραφικό με τίτλο ''Συμπήρωση μηχανογραφικού''.

Μην ξεχνάτε το Πανεπιστήμιο Κύπρου! Οι σχολές του έχουν αρκετά χαμηλές βάσεις εισαγωγής και επειδή λειτουργεί σύστημα επιλαχόντων είναι δυνατόν να εισαχθεί κάποιος με σχετικά μικρό βαθμό πρόσβασης!!! Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου