Σάββατο, 10 Ιουλίου 2010

Πανεπιστήμιο Κύπρου- εισαγωγή υποψηφίων από την Ελλάδα


Έλληνες Υπήκοοι
Οι Έλληνες υπήκοοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό ίσο περίπου με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυπρίων εισακτέων. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακαθίσουν
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Η επιλογή γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση το βαθμό πρόσβασης του κάθε υποψηφίου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Ανακοίνωση και Αίτηση για Ελλαδίτες

Έλληνες υπήκοοι, απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου, οι οποίοι είναι:

* τέκνα Ελλήνων αξιωµατικών ή δηµοσίων υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Κύπρο, ή
* τέκνα Ελλήνων υπηκόων που είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι στην Κύπρο, τα δύο τελευταία τουλάχιστον χρόνια, µπορούν, επίσης, να διεκδικήσουν θέση, συµµετέχοντας στις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνονται για τους Κύπριους υποψηφίους στην Κύπρο.


Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθµοι και καταβάλλουν τα καθοριζόµενα για τους Κύπριους φοιτητές δίδακτρα.
Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για το έτος 2011-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου