Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Σωτήρια η βάση του δέκα για τα χαμηλόβαθμα Τει...


...που απειλούνταν με κλείσιμο. 30.000 περίπου υποψήφιοι συγκέντρωσαν φέτος κάτω από 10.000 μόρια ενώ οι εισακτέοι αναμένονται να είναι 15.000 περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον, η αντιστοιχία θέσεων και υποψηφίων είναι 69.000 θέσεις για 90.000 υποψήφιους, με αποτέλεσμα περίπου 90 τμήματα Τει να έχουν βάση κάτω από τα 10.000 μόρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου