Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Η κίνηση των βάσεων

Από την εφημερίδα "τα νέα" :
Διαφορετικές ταχύτητες και εκπλήξεις στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής των Τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ, των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών των πέντε Επιστημονικών Πεδίων φανερώνει η ανάλυση των βαθμών πρόσβασης.


Oι 10.571 αριστούχοι (10.688 πέρσι) δεν θα επιτρέψουν σημαντική υποχώρηση των περιζήτητων και υψηλόβαθμων σχολών ενώ στα περισσότερα Τμήματα «μεσαίας» βαθμολογίας (15.000-

18.000 μόρια) αναμένεται ελαφρά άνοδος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, όπως φαίνεται από την ανάλυση των βαθμών πρόσβασης, είναι ο μεγάλος και φέτος αριθμός αριστούχων (10.571, ο δεύτερος μεγαλύτερος τα τελευταία 10 χρόνια), ο αυξημένος σε σχέση με πέρσι αριθμός των υποψηφίων στις «μεσαίες» βαθμολογίες (15.000-

18.000 μόρια) και ο σταθερά μεγάλος αριθμός των υποψηφίων με βαθμολογίες κάτω από 10.000

μόρια (30.800 σε σύνολο εξετασθέντων 89.807). Η κατανομή αυτή θα σφραγίσει την κίνηση των βάσεων εισαγωγής.

Τα αποτελέσματα της φετινής κατανομής των βαθμών πρόσβασης θα είναι:

1Ο σκληρός ανταγωνισμός των υποψηφίων για μια θέση στις περιζήτητες και υψηλόβαθμες σχολές, οι οποίες, ακόμη και στις περιπτώσεις αυτών που υποχωρούν λίγο φέτος, θα παραμείνουν ιδιαίτερα απαιτητικές.

2Δεν θα έχουμε ενιαία κατεύθυνση των βάσεων εισαγωγής ούτε ανάμεσα στα Επιστημονικά Πεδία ούτε καν ανάμεσα στις σχολές των ίδιων Επιστημονικών Πεδίων.

3Θα δημιουργηθεί χάσμα περίπου 14.000 μορίων ανάμεσα στη βάση της πρώτης και της τελευταίας σχολής.

Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος θα εισαχθεί ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων της τελευταίας πενταετίας, και ότι θα καταγραφεί μια αύξηση των επιλογών των υποψηφίων στις σχολές που βρίσκονται κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει μικρές ανατροπές στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής.

Διαφορετικές ταχύτητες
Με διαφορετικές ταχύτητες αναμένεται να κινηθούν φέτος οι βάσεις εισαγωγής καθώς δεν θα υπάρχει ενιαία κατεύθυνση ούτε ανάμεσα στα Επιστημονικά Πεδία αλλά ούτε ανάμεσα στα Τμήματα των ίδιων των Επιστημονικών Πεδίων.


Ανοδος των μεσαίων και χαμηλόβαθμων τμημάτων

ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Κατεύθυνση η οποία τροφοδοτεί κατά βάση το 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι αριστούχοι (18-20) είναι φέτος 3.325 έναντι 3.406 πέρσι.

Μάλιστα, στην κλίμακα βαθμών 19-20 οι φετινοί υποψήφιοι υπολείπονται των περσινών κατά 161.

Αυτό σημαίνει ότι στα υψηλόβαθμα Τμήματα όπως η Νομική Αθήνας Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής καθώς και τα περισσότερα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα (δάσκαλοι) μπορούμε να περιμένουμε μια μικρή πτώση των βάσεων εισαγωγής της τάξης των 30- 150 μορίων. Αντίθετα, καθώς σε όλες τις άλλες κλίμακες βαθμολογίας στη Θεωρητική Κατεύθυνση καταγράφονται φέτος περισσότεροι υποψήφιοι από πέρσι, αναμένουμε άνοδο των βάσεων εισαγωγής στην πλειονότητα των Τμημάτων σε σχέση με πέρσι.

Η ένταση της ανόδου θα εξαρτηθεί από τις προτιμήσεις των φετινών υποψηφίων όπως αυτές καταγράφονται αυτές τις μέρες στα Μηχανογραφικά Δελτία κάτω από τις ιδιαίτερες φετινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης.


Μικρές αυξομειώσεις στα μεσαία και στα χαμηλόβαθμα

ΟΙ ΦΕΤΙΝΟΙ αριστούχοι (18-20) της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΙΙ η οποία τροφοδοτεί κατά βάση το 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο είναι φέτος 3.484 έναντι 3.777 πέρσι. Και εδώ οι φετινοί υποψήφιοι στην κλίμακα 19 έως 20 υπολείπονται κατά 257 άτομα σε σχέση με πέρσι. Ετσι στα Τμήματα των δύο Πεδίων που πέρσι βρίσκονταν πάνω από 18.000 μόρια αναμένουμε φέτος μικρή πτώση που θα αρχίζει από 50 και θα φτάνει τα 200 μόρια.

Αντίθετα, στη μεσαία βαθμολογική κλίμακα 15-18 έχουμε φέτος περισσότερους υποψήφιους από πέρσι ενώ αντιστρέφονται τα πράγματα στις χαμηλές βαθμολογίες (κάτω από 15.000 μόρια) όχι όμως σε κάθε περίπτωση με σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η καταγραφή αυτή φανερώνει ότι στα περισσότερα Τμήματα «μεσαίας» βαθμολογίας θα έχουμε μια μικρή άνοδο των βάσεων ενώ αντίστοιχα στα περισσότερα χαμηλόβαθμα Τμήματα θα έχουμε μικρή πτώση.

Ακόμη, θα υπάρξουν τμήματα των ΤΕΙ που θα ανοίξουν φέτος την είσοδό τους με λιγότερο από 8.000 μόρια.


Ελπίδες για μικρή κάμψη των Ιατρικών Σχολών

ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ Κατεύθυνση που τροφοδοτεί κατά βάση το 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών, οι φετινοί αριστούχοι είναι 3.572 έναντι 3.344 πέρσι (δηλαδή 228 περισσότεροι). Ωστόσο στην κλίμακα βαθμών 19-20 οι φετινοί υποψήφιοι είναι 120 λιγότεροι από πέρσι. Το γεγονός αυτό μάς οδηγεί να αναμένουμε μικρές αυξομειώσεις στις σχολές εκείνες των δύο πεδίων που οι βάσεις εισαγωγής πέρσι βρίσκονταν πάνω από τα 18.000 μόρια. Υπάρχει ελπίδα για μικρή κάμψη των βάσεων εισαγωγής στις κεντρικές Ιατρικές Σχολές.

Στις μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες της θετικής κατεύθυνσης παρουσιάζεται φέτος αύξηση των υποψηφίων γεγονός που οδηγεί σε ορατή άνοδο των βάσεων εισαγωγής τόσο στα μεσαία όσο και στα χαμηλόβαθμα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ του Επιστημονικού Πεδίου. Είναι φανερό ότι η βάση εισαγωγής τόσο στα Πανεπιστημιακά Τμήματα του Πεδίου όσο και στα Τμήματα ΤΕΙ θα σημειώσει άνοδο. Το τελευταίο Τμήμα ΑΕΙ του Πεδίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 12.000 μόρια (πέρσι ήταν 11.685) ενώ το τελευταίο Τμήμα ΤΕΙ του Πεδίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 11.600 μόρια (πέρσι ήταν 11.487).


Ανοδος στις Αστυνομικές Σχολές

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ του 5ου Επιστημονικού Πεδίου τροφοδοτούνται με υποψήφιους της Τεχνολογικής και δευτερευόντως της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στην κλίμακα 18-20 οι 25.180 υποψήφιοι του 5ου Επιστημονικού Πεδίου βρίσκονται σε χειρότερη θέση σε σχέση με τους αντίστοιχους περσινούς καθώς οι χειρότερες φετινές επιδόσεις στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας καλύπτουν τις καλύτερες φετινές στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Στα πλαίσια αυτά περιμένουμε πτώση των βάσεων εισαγωγής μεγαλύτερη από 100 μόρια στα υψηλόβαθμα Τμήματα του Πεδίου όπως π.χ. στα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ.

Παν. Αθήνας και Μακεδονίας, στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Παν. Αθήνας κ.λπ. Στα «μεσαίας» βαθμολογίας Τμήματα (από 15-18.000 μόρια) αναμένεται ότι οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα (με μια μικρή απόκλιση της τάξης από-100 έως +80).

Στα Τμήματα Αστυφυλάκων μπορούμε να μιλήσουμε ανεπιφύλακτα για άνοδο των βάσεων! Η αναμενόμενη άνοδος οφείλεται στη μεγάλη μείωση των θέσεων εισακτέων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, φέτος στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν 900 υποψήφιοι και στη Σχολή Αξιωματικών 100 υποψήφιοι.

από την εφημερίδα "τα νέα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου